History


  • พ.ศ.2528
 
          ก้าวแรกที่สำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นของ บริษัท สุดีเพ้นท์เซ็นเตอร์ จำกัด แห่งนี้ โดย คุณกัลยา และคุณสุทัศน์ เลิศรัตนชัยกิจ ประธาน
และรองประธานกรรมการ บริษัท สุดีเพ้นท์เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งในขณะนั้น ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
เพื่อออกมาเปิดกิจการร้านขายวัสดุก่อสร้างเอง ด้วยอาคารพาณิชย์ 2 ห้อง ย่านรามคำแหง
 
 
  • พ.ศ.2530
 
          ในขณะนั้น คุณสุทัศน์ และคุณกัลยา เล็งเห็นว่า การขายวัสดุก่อสร้างไปด้วย จะเป็นภาระในการดูแล จัดการ จึงตัดสินใจ เปลี่ยนรูปแบบ
จากร้านขายวัสดุก่อสร้าง มาเป็นร้านขายสีและอุปกรณ์ทาสีอาคาร เพียงอย่างเดียว ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนที่ดี จากผู้ผลิตทุกราย
และได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสีทาอาคาร และสีอุตสาหกรรมชั้นนำของเมืองไทย อาทิ สี ทีโอเอ, สี ไอซีไอ, สีโจตัน, สีนิปปอนเพ้นท์,
สีกัปตัน, สี เจบีพี, สีปามมาสติก, สีเดลต้า, B52, สีโตร่า, สีเนชั่นแนล ฯลฯ นับแต่นั้นเป็นต้นมา
 
 
  • พ.ศ.2535-2536
 
         เมื่อกิจการดำเนินไปได้ด้วยดี คุณกัลยา และคุณสุทัศน์ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ จากร้านขายสีทั่วไป มาเป็นแบบบริษัทจดทะเบียน
และได้มีการตกแต่งร้านให้ทันสมัยขึ้น พร้อมทั้งได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารและจัดการในด้านต่างๆด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการ
ดำเนินการ และนอกจากนี้ ยังได้มีการติดตั้งเครื่องผสมสี Jotun MultiColorภายในร้านเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็วให้
แก่ลูกค้าทุกท่าน ซึ่งถือว่า ทางบริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกและผู้ติดตั้งเครื่องผสมสีเป็นเจ้าแรกๆของเมืองไทยอีกด้วย
 
 
  • พ.ศ.2545
 
          คุณอนุรักษ์ เลิศรัตนชัยกิจ บุตรชายคนโต หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้ออกไปหาประสบการณ์
การทำงานเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี จึงได้กลับมาศึกษาธุรกิจตลาดสีทาอาคารและได้เปิดร้านค้าปลีกสีทาอาคารแนว Modern Trade
ในนาม Homepaint ซึ่งเราถือเป็นเจ้าแรกในธุรกิจนี้อย่างแท้จริงและได้รับการตอบรับที่ดี
 
 
ทางบริษัท สุดีเพ้นท์เซ็นเตอร์ จำกัด
จะยังคงยึดมั่นในปณิธาน และความจริงใจ
ที่มีต่อลูกค้าทุกๆท่าน เช่นเดิม และตลอดไป
Powered by MakeWebEasy.com