ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านสี สุดีเพ้นท์

IMG_6646s.jpg

ประวัติความเป็นมาของเรา

พ.ศ.2528

ก้าวแรกที่สำคัญ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ บริษัท สุดีเพ้นท์เซ็นเตอร์ จำกัด แห่งนี้ โดยคุณกัลยา และคุณสุทัศน์ เลิศรัตนชัยกิจ ประธานและรองประธานกรรมการ บริษัท สุดีเพ้นท์เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งในขณะนั้น ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อออกมาเปิดกิจการร้านขายวัสดุก่อสร้างเอง ด้วยอาคารพาณิชย์ 2 ห้อง ย่านรามคำแหง

พ.ศ.2530

ในขณะนั้น คุณสุทัศน์ และคุณกัลยา เล็งเห็นว่า การขายวัสดุก่อสร้างไปด้วย จะเป็นภาระในการดูแลจัดการ จึงตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบจากร้านขายวัสดุก่อสร้าง มาเป็นร้านขายสีและอุปกรณ์ทาสีอาคารเพียงอย่างเดียว ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ผลิตทุกราย และได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสีทาอาคาร สีอุตสาหกรรมชั้นนำของเมืองไทย อาทิ สีทีโอเอ, สีไอซีไอ, สีโจตัน, สีนิปปอนเพ้นท์, สีกัปตัน, สีเจบีพี, สีปามมาสติก, สีเดลต้า, B52, สีโตร่า, สีเนชั่นแนล ฯลฯ นับแต่นั้นเป็นต้นมา

พ.ศ.2535 - 2536

เมื่อกิจการดำเนินไปได้ด้วยดี คุณกัลยา และคุณสุทัศน์ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ จากร้านขายสีทั่วไป มาเป็นแบบบริษัทจดทะเบียน
และได้มีการตกแต่งร้านให้ทันสมัยขึ้น พร้อมทั้งได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหาร และจัดการในด้านต่างๆด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการ และนอกจากนี้ ยังได้มีการติดตั้งเครื่องผสมสี Jotun MultiColor ภายในร้านเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็วให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ซึ่งถือว่าทางบริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกและผู้ติดตั้งเครื่องผสมสีเป็นเจ้าแรกๆของเมืองไทยอีกด้วย

พ.ศ.2545

คุณอนุรักษ์ เลิศรัตนชัยกิจ บุตรชายคนโต หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้ออกไปหาประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี จึงได้กลับมาศึกษาธุรกิจตลาดสีทาอาคารและได้เปิดร้านค้าปลีกสีทาอาคารแนว Modern Trade ในนาม Homepaint ซึ่งเราถือเป็นเจ้าแรกในธุรกิจนี้อย่างแท้จริงและได้รับการตอบรับที่ดี